Des del seu inici el Centre d'Estudis Carles Cardó ha celebrat un o dos cursos anuals que reuneixen un grup de gent interessada en un tema concret al voltant de la lectura d'un llibre o d'un recull bibliogràfic. El grup es reuneix setmanalment i organitza les sessions a partir de les aportacions dels mateixos participants o de conferències que es demanen a especialistes en el tema.
Aquesta activitat forma el nucli vital del nostre Centre, ja que acull un grup de persones que, amb constància en l'esforç i paciència en el treball, donen el tot de la mena de tasca seriosa i d'aprofundiment que l'aclariment de la nostra situació complexa en el món contemporani demana.

Consulteu l'historial de cursos que hem fet altres anys.