Amb la voluntat d'oferir altres possibilitats de treball i d'obertura a les nostres activitats es realitzen altres menes d'iniciatives. Cal destacar en especial els seminaris realitzats en col·laboració amb les Facultats de Filosofia de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Ramon Llull, la Societat Catalana de Filosofia, amb l'Ajuntament de Vic, amb el Patronat d'Estudis Osonencs i el Consell Comarcal d'Osona.